Legitimerad Kognitiv Psykoterapeut

 

 

 

 

Som terapeut är min främsta uppgift att medverka till förändring av det som upplevs som problematiskt och ohanterligt. Inom ramen av det terapeutiska samtalet vill jag medverka till att lyfta fram de styrkor och resurser som finns inom alla hjälpsökande för att öka den egna förmågan att själv hantera de problem alternativt det lidande man söker hjälp för.

Min erfarenhet och kunskap är bred och kommer av flera års terapeutisk behandling av både barn och vuxna inom öppenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten. Den egna mottagningen drivs parallellt med en deltidstjänst inom barn och ungdomspsykiatrin i Danderyd där jag förutom behandling driver ett projekt för att tydliggöra sömnens betydelse för vårt psykiska välmående.

I maj 2010 tog jag examen som kognitiv psykoterapeut på Umeå Universitet. Det innebär att jag är av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut. Under studierna skrev jag en C-uppsats med namnet Studie av sömnvanor/störningar som faktor vid psykiatriska problem hos ungdomar mellan 13-17 år. Det gav mig en djup insikt i sömnens betydelse för vårt välmående. Även för vuxna.

 

Jag har tidigare arbetat på Egil Linges mottagning med relationsproblematik utifrån anknytningsteorin i form av enskild- och parterapi. 

 Jag får regelbunden handledning av Susanna Gribbe, Institutet för kognitiv psykoterapi, Sabbatsberg.

 

 

 

 

 

 

Utbildning

Socionomexamen 1987 Högskolan i Östersund

Legitimerad Kognitiv Psykoterapeut (KBT) Umeå Universitet 2010

20 poäng Sexologi

5 poäng Hiv/Aids

5 poäng Mindfulness

Schematerapi modul A, B, C. Kognitiva Institutet.

Erfarenheter

2003-2004 Öppenpsykiatrisk mottagning i Kista

2004-2007 Krismottagningen Kista vårdcentral

2008-  Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningen i Danderyd

2009 – 2010 Egen mottagning i samarbete med Egil Linge

2011- Egen mottagning på Vallentinhuset

 

Jag har också arbetat flera år inom socialtjänsten med utredningar av barn-och ungdomar och deras familjer. Jag har också lång erfarenhet av att arbeta med sex- och samlevnadsproblem på en hud-och venereologisk mottagning.