Priser

 

Pris

Enskild terapi: 950 kr/50 minuter

Parterapi: 1500 kr/90 minuter

Betalning sker med kort eller kontant mot kvitto vid varje tillfälle. Vid avbokning mindre än 24 timmar innan besöket debiteras full taxa.

Tid

Behandlingstiden varierar beroende på problemställning och gemensamt formulerad målsättning. Korttidsbehandling tar ofta 5-10 sessioner, och långtidsbehandling vid djupare problematik mellan 20-40 sessioner.

Inledning

Inledningsvis jobbar vi tillsammans med att identifiera problemet och vad som vidmakthåller det, samtidigt som jag beskriver hur terapin går till, vilka metoder jag använder och hur den kognitiva modellen ser ut. När vi är överens om målsättningen planerar vi för hur ofta vi ska träffas och hur lång terapin kan bli.

 

 

 

 

 

Vi tar emot nya klienter

 

 

Om du vill boka tid eller har frågor så är du välkommen att kontakta mig via:

Mobil: 073-778 46 13

E-post: anna-britta@backhanskbt.se